Kinderalimentatie

Wanneer je gaat scheiden is het belangrijk om te bepalen bij wie de kinderen gaan wonen en welke ouder alimentatie betaalt.

Alimentatie

De zorgdragende ouder is waarschijnlijk veel geld kwijt aan de zorg en opvoeding. De andere ouder is vanwege het ouderlijk gezag verplicht om bij te dragen in die zorgkosten. Je bent als ouders in ieder geval verplicht om je kind financieel te ondersteunen tot het 21 is.

Meerderjarige kinderen

Als je kind 18, 19 of 20 jaar is, is het meerderjarig. Het alimentatieplan blijft geldig totdat je kind 21 wordt. Je kunt er dan voor kiezen om het bedrag rechtstreeks aan je kind te geven, zodat het dat geld zelf kan besteden aan levensonderhoud of studie. Natuurlijk is het verstandig om daar goede afspraken over te maken.

De hoogte van de kinderalimentatie

Natuurlijk mag je zelf afspraken maken over de hoogte van de alimentatie in het ouderschapsplan. Als dit bedrag te laag is, of als je er samen niet uitkomt, bepaalt de rechter welk bedrag er (maandelijks) betaald moet worden aan kinderalimentatie.

Wat als je ex-partner de alimentatie niet betaalt?

Als je ex-partner de alimentatie niet betaalt, kun je de hulp inschakelen van je advocaat of van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (het LBIO).

Op de website van het Nibud vind je meer informatie over kinderalimentatie.

 

goedgekeurde informatie door Stichting OpvoedenDELEN