Omgangsregeling

Na de scheiding blijf je beiden verantwoordelijk voor de zorg en de opvoeding van je kind. Je behoudt namelijk allebei het ouderlijk gezag. Als ouders ben je daarom wettelijk verplicht om een ouderschapsplan te maken en dit tegelijk met het verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank.

Ouderschapsplan

In het ouderschapsplan spreek je samen af hoe je de zorg en opvoeding van je (minderjarige) kind voortzet na de scheiding. Sommige ouders kiezen bijvoorbeeld voor het co-ouderschap. In het ouderschapsplan maak je naast afspraken over de zorgverdeling ook afspraken over de kinderalimentatie en de communicatie. Je moet dus bedenken hoe je elkaar voortaan zult informeren over je kind, bijvoorbeeld over hoe het gaat op school.

Wat doe je als je geen omgangsafspraken kunt maken?

Als je het samen niet eens kunt worden over het ouderschapsplan, kun je alleen een voorstel indienen voor de zorgverdeling. Daarnaast kun je ook raad en advies vragen aan de rechter. Soms is het handig om een mediator in te schakelen. De rechter neemt uiteindelijk een beslissing over de omgangsregeling.

Ontzetting uit het ouderlijk gezag

Bij hoge uitzondering besluit de rechter dat een ouder uit het ouderlijk gezag ontzet wordt of zijn of haar kind niet meer mag zien. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer hij vindt dat een ouder niet geschikt is of in staat is tot omgang met het kind. De rechter houdt bij zijn beslissing altijd rekening met de belangen van jullie kind.

Telt de mening van mijn kind ook mee?

Het is belangrijk om je kind te betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan. De rechter vraagt kinderen vanaf 12 jaar ook naar hun mening en weegt die mening mee in de uiteindelijke beslissing. Dit betekent niet dat de rechter altijd zal doen wat je kind wil. Hij baseert zijn beslissing uiteindelijk op wat het beste is voor je kind.

Leer kijken door de ogen van je kind

Je kunt professionele hulp krijgen in de vorm van advies en praktische oefeningen. Dat kan je helpen om de scheiding zo goed mogelijk te regelen voor je kind(eren).

  • Via de website van VillaPinedo kun je advies vragen aan kinderen (via het forum) én je kunt er een online workshop volgen. In deze workshop vertellen kinderen hoe het is: een loyaliteitsconflict, in twee huizen wonen, een nieuw gezin vormen. Je leert dus kijken door de ogen van je kind.
  • Of doe mee aan het programma Kies voor het Kind. Dit is bedoeld voor zowel kinderen en jongeren als voor ouders, leerkrachten en leidsters van kindercentra en wordt bijvoorbeeld georganiseerd op school, bij een scheidingspraktijk of bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) . Op de website Kiesvoorhetkind.nl vind je een Kies-coach bij jou in de buurt.

Als je kind 18 wordt

Zodra kinderen 18 worden, mogen ze zelf kiezen waar ze willen wonen en wanneer ze hun ouders willen zien. Voor hen is eigenlijk alleen de regeling over de kinderalimentatie van belang. Je bent als ouder namelijk wettelijk verplicht om je kind tot het eenentwintigste jaar financieel te ondersteunen.

 

goedgekeurde informatie door Stichting OpvoedenDELEN